شوت! :: پانیذ


شوت!

درخواست حذف این مطلب
1- به صورت عمومی و به نسبت همسنهای خودم اونقدری شوت بودم که اسم صحیح "اعضا و جوارح مرد و زن" رو چند سال دیرتر از هم نسلهام فهمیدم! نمیدونید سر بحثای زنگ تفریح چه اعضایی رو به چه تهایی نسبت دادم که! 2- در همین راستا یادمه اولین بار که یکی بهم گفت ائمه معصوم هم رفتار داشتن، اینقدر ناراحت شدم میخواستم بزنم تو دهن دوستم، قهر رفتم خونه در کَُنج عزلت غصه خوردم! 3- یکی از زیباترین شوت بازی هام در آزمون ارشد سراسری برای ورودی 92 ها رخ داد، که پاسخنامه رو تحویل دادم و اومدم بیرون تازه یادم افتاد که "ای بابا! روانشناسی فیزیولوژیک رو نزدم که"! رفته بود پشت دو تا خُرده آزمون غیر مرتبط، دیگه چک ن موضوعو! :| 4- این یکی که میخوام بگم اصلا اسطوره شونه، دوران کارشناسی و مخصوصا دو سال اول اینقدری از فضای عمومی جامعه، رسانه ها و مردم دور بودم که نگو، به حدی که شب اول بعد از انتخابات 88 که مردم الله اکبر میگفتن من فکر می این "جشن پیروزی" طرفداران ه :| :| :| تا همین اخیرا اصلا امیدی به بهبودم نبود! دو سه سالیه که متخصصین پنج شش درصد شانس بهبودی قائل شدن :| باقی بقای همه شوتهای بلاگر که میخوان همین زیر خودشونو لو بدن!